Arrangörer

Mässan arrangeras av fyra grabbar som har rötterna i fotbollsföreningen som idag äger och driver Almesåsen. Vi har samtliga vuxit upp på Varaslätten och arbetar idag i olika lokala företag, vilket också format vår tro om en levande landsbygd där välmående företag kan växa utan att behöva flytta närmare de större städerna. Vår förhoppning är nu att kunna hjälpa våra lokala företagare att hitta en plats, i deras geografiska närhet, där de kan få visa upp sina produkter och tjänster men även sin verksamhet. I dagsläget kan det ibland vara svårt att konkurrera om den viktiga arbetskraften och vi vill nu erbjuda en möjlighet att få visa upp sig som en framtida arbetsgivare för mässbesökarna och framför allt ungdomarna.

Vi är övertygade om att detta evenemang kommer lämna många positiva intryck hos våra mässbesökare som i sin tur bidrar till att de får med sig mycket inspiration och nya kontakter, vilket slutligen genererar investeringar i våra utställares produkter. Vår målsättning är också att arrangemanget ska vara av riktigt hög kvalitet för att både utställare och besökare ska känna att man vill vara en del av denna mässa även kommande år.”